Kriminalvården skapar 100 praktikplatser

Kriminalvården skapar 100 praktikplatser

100 praktikplatser till nyanlända och avtal för svenskundervisning. Nu är Kriminalvården igång med att hjälpa fler i arbete. Även funktionsnedsatta, till exempel personer i rehabilitering efter sjukskrivning, kan erbjudas praktikplats. Läs hela artikeln på...