Kriminalvården har fått ett uppdrag av Sveriges regering att skapa praktikplatser för nyanlända och funktionshindrade. Simultant med detta har generaldirektören för Kriminalvården ambitionen att ge vikarier med förutsättningen att bli goda kriminalvårdare stödundervisning i svenska och kommunikation så att de ska kunna bli fast anställda. För denna utbildning har Kriminalvården gett uppdraget till det sociala entreprenörsföretaget Självbildarna. Utbildningen kommer att hållas inom Kriminalvården i hela Sverige.

Om uppdraget

Avtalet ger medarbetare inom och på väg in Kriminalvården möjlighet att arbeta med Självbildarnas leg. logopeder för att öka sin kommunikativa förmåga, öva på det svenska språket och skapa sömlös kommunikation med mindre missförstånd. Det är som vilken kompetensutveckling som helst.

Jag hörde Johan Modin, HR Direktör på Kriminalvården, i en radiointervju. Johan pratade om vilka utmaningar, möjligheter, Kriminalvården står inför. Vi hade ganska nyligen grundat företaget Självbildarna som arbetar med uttal och kommunikation för att öka möjligheten för integration. Vi hade utfört utbildningen i andra företag vi äger och det fungerade över förväntan. Det som gör oss mest glada över uppdraget är att vi delar mycket tankar och värderingar med Kriminalvården. Vi vill förändra och skapa förutsättningar i samhället.

Jakob Svärd, Självbildarna

Kriminalvården om samarbetet

Kriminalvårdens verksamhet är beroende av skicklig personal, och vi ser ett omfattande rekryteringsbehov framför oss. Att ta tillvara den kompetens som finns hos nyanlända är därför av stort intresse. För att språket inte ska vara ett hinder vill Kriminalvården genomföra en egen språkutbildningsinsats riktad mot medarbetare som behöver ytterligare kunskap i det svenska språket. I samarbete med Självbildarna kommer vi att skapa en kurs som bidrar till att våra vikarier får till sig det stöd i svenska de behöver för att kunna genomföra kriminalvårdens grundutbildningen och få en fast anställning. Att företaget vilar på en värdegrund som rimmar med vår egen ser vi som ett stort bonus i samarbetet.

 

Om Självbildarna

Självbildarna är ett Socialt entreprenörsföretag som specialiserat sig på att utbilda människor med svenska som andraspråk i svenskt uttal och kommunikation. Vi löste ett problem i ett annat företag genom att erbjuda en kvinna från Turkiet en ekonomitjänst där hon hade en lärare på arbetsplatsen som arbetade med hennes uttal. På så vis föddes idén till Självbildarna. Vi erbjuder grupputbildningar för människor som förtjänar att förvekliga sin dröm och sina passioner, få en plats och ett värde i samhället.

Självbildarna vill visa Sverige och världen att det finns en ny ekonomi i invandring. Vi ser möjligheter där andra ser problem.

Ansvarig för frågor

 

Jakob Svärd, Självbildarna

Tel: 0708-44 01 04

Mail: jakob@sjalvbildarna.se

 

 

Helena Lönnkvist, Projektledare, Kriminalvården

Tel: 0708-26 12 08

Mail: helena.lönnkvist@kriminalvarden.se