MINE hjälper sina adepter med uttalsutbildning

MINE hjälper sina adepter med uttalsutbildning

MINE har inlett ett samarbete med Självbildarna som utbildar i svenskt uttal- och kommunikation. Vi tror att Självbildarnas kurs kommer att ge våra adepter möjlighet att höja sin språkliga kompetens och öka deras självförtroende i att tala svenska. MINE stödjer sina...
Kristianstad kommun väljer Självbildarna för sina uttalskurser

Kristianstad kommun väljer Självbildarna för sina uttalskurser

Upphandlingen gäller projektet NANA, som är en arbetsmarknadsåtgärd för att underlätta och förbättra möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne...

Intervju med läkaren Tamim Al Azziz

Under januari månad pågick en kurs i svenskt uttal- och kommunikation med läkare från Region Skåne. Tamim Al Azziz som blir intervjuad är ögonläkare och en av deltagarna. Berätta lite om din bakgrund Jag är ögonläkare från Syrien som kom till Sverige januari 2014. Jag...

Rädslan för att ta fel beslut, då tas inga beslut alls

Behovet av att inkludera fler människor i vårt samhälle är större än någonsin. Privata initiativ spelar en stor roll i detta arbete men våra viktiga samhällsfunktioner hänger inte med i utvecklingen. Faktum är att många människor inte får rätt förutsättningar för att...
Min brittiska vän

Min brittiska vän

Min brittiska vän, jag tänker ofta på honom. Han som gärna vill prata svenska med sina svenska vänner. Han som så gärna vill känna att han är inkluderad i samhället, men som hela tiden måste prata på sitt modersmål. Har du också en engelsktalande vän? Hur gör ni när...