Självbildarna, inför Näringslivsgalan i Malmö

Självbildarna, inför Näringslivsgalan i Malmö

Självbildarna har alltså blivit nominerade till Näringslivsgalans Mångfaldspris. Det betyder naturligtvis mycket för oss att någon tycker att det vi gör är så pass intressant att man valt att ta med oss i detta sammanhang. Därmed inte sagt att det inte är svårt att...
Självbildarna nominerade till Malmös mångfaldspris

Självbildarna nominerade till Malmös mångfaldspris

I dag offentliggjordes de nominerade till Malmö stads Näringslivspris inom mångfald. Det sociala entreprenörsbolaget Självbildarna i inkubatorn Minc är en av de nominerade. Självbildarna har på bara två år gått från idé till en nationellt ledande aktör inom...
MINE hjälper sina adepter med uttalsutbildning

MINE hjälper sina adepter med uttalsutbildning

MINE har inlett ett samarbete med Självbildarna som utbildar i svenskt uttal- och kommunikation. Vi tror att Självbildarnas kurs kommer att ge våra adepter möjlighet att höja sin språkliga kompetens och öka deras självförtroende i att tala svenska. MINE stödjer sina...
Kristianstad kommun väljer Självbildarna för sina uttalskurser

Kristianstad kommun väljer Självbildarna för sina uttalskurser

Upphandlingen gäller projektet NANA, som är en arbetsmarknadsåtgärd för att underlätta och förbättra möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne...

Intervju med läkaren Tamim Al Azziz

Under januari månad pågick en kurs i svenskt uttal- och kommunikation med läkare från Region Skåne. Tamim Al Azziz som blir intervjuad är ögonläkare och en av deltagarna. Berätta lite om din bakgrund Jag är ögonläkare från Syrien som kom till Sverige januari 2014. Jag...

Rädslan för att ta fel beslut, då tas inga beslut alls

Behovet av att inkludera fler människor i vårt samhälle är större än någonsin. Privata initiativ spelar en stor roll i detta arbete men våra viktiga samhällsfunktioner hänger inte med i utvecklingen. Faktum är att många människor inte får rätt förutsättningar för att...