Självbildarnas båda logopeder Harald Emgård och Birgitta Vahlén kommer tillsammans med docent Elisabeth Zetterholm vid Stockholms universitet att deltaga i en internationell konferens.

”Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives” samlar forskare från hela världen till en tre-dagars konferens i Stockholm. Konferensen har ett brett perspektiv på utbildning, språk och språkinlärning. Läs här om konferensen.

Elisabeth Zetterholm är docent vid Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.

Elisabeth har redan tidigare utvärderat resultatet av Självbildarnas uttalsutbildning och kommit fram till att en stor utveckling skett redan efter tre veckors kurs.

”…det som är mest framträdande är att inlärarna till stor del erövrat en frasintonation som i stort sett överensstämmer med en svensk talare. Den kommunikativa kompetensen tycks ha ökat på dessa tre veckor…”
”…samtliga inlärare har ändrat sitt sätt att tala och det blir mycket behagligare för mig att lyssna.”

Vid konferensen i juni kommer resultatet av Självbildarnas undervisning och pedagogiska metod att presenteras i ett internationellt sammanhang.