Sveriges första avtal om uttalsträning inom vård och omsorg tecknat

En dröm har gått i uppfyllelse för det relativt nystartade Självbildarna. Det är inte det faktum att man skrivet avtal som genererar en intäkt, utan det faktum att vi är en del i ett aktivt integrationsarbete. Självbildarna ska från och med nu genomföra uttalsutbildningar för människor inom Region Skåne. Utbildningarna kan nyttjas av såväl människor på väg in, bristyrken, som befintlig personal.

Region Skåne, med från början

När Självbildarna, i våras, höll sin pilotutbildning i Malmö var Region Skåne med. Den första bokade deltagaren på kursen var en läkare som blev validerad inom Region Skånes snabbspår.
Läkaren som genomförde kursen hade problem med att man på arbetsplatsen frågade honom,
– ”Vad sa du?”, hela tiden. Efter 4 kurstillfällen kom läkaren tillbaka och sa: -”Nu har de slutat säga, Vad sa du på jobbet”.

För oss är det en dröm att arbeta med Region Skåne. En förvaltning som ser förbättringsåtgärder både i patientsäkerhet och i ändamål att tillfredsställa efterfrågan på bristyrken.

Om avtalet

Avtalet ger möjligheten för de människor som bedömer att brister i språket ger dem hinder i sina yrken. Alla som är anknutna till Region Skåne kan nyttja uttals- och kommunikationskursen, detta oavsett om det rör sig om snabbspår, nyanställda eller befintlig personal. Kursen är 3 veckor lång, består av 6 lärarledda tillfällen med leg. logoped. Det är som vilken kompetenshöjning som helst.

Vi räknar med att kunna ge utbildning till c:a 70 personer i det avtal som är tecknat idag.

Region Skåne om samarbetet

Vi är glada att kunna erbjuda blivande och redan anställda denna kompetenshöjande utbildning. Trots hög nivå på teoretiska och grammatiska kunskaper i svenska språket så kan det finnas andra hinder i uttal och betoning som hinder i yrkesutövningen och möjligheter till optimal interaktion med patienter, anhöriga och kollegor. Som en kompetensutveckling kan arbetsgivaren erbjuda denna uttalsutbildning som ger deltagarna en ökad kunskap och förmåga i svensk språkmelodi och språkljud samt verktyg och motivation för fortsatt utveckling av sitt svenska språk.

Om Självbildarna

Vår övertygelse är att många kompetenta människor, både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt, inte får chansen till arbeten på grund av bristande språkkunskaper. Vi vill ta bort dessa hinder genom att lära människor med invandrar och flyktingbakgrund bättre svenskt uttal, underlätta kommunikationen så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden.

Självbildarna vill visa Sverige och världen att det finns en ny ekonomi i invandring. Vi ser möjligheter där andra ser problem.

Ansvarig för frågor

Jakob Svärd – Självbildarna

Tel: 0708-440104

Mail: jakob@sjalvbildarna.se

Maria Lindborg – HR Strateg, Region Skåne

Tel: 0768-871320

Mail: maria.lindborg@skane.se