Kriminalvården väljer att förlänga sitt avtal med Självbildarna angående uttalsutbildningar för anställda och praktikanter.

Om uppdraget


Kriminalvårdens verksamhet är beroende av skicklig personal. Idag finns cirka 200 personer med utländsk bakgrund som har visstidsanställning inom Kriminalvården. Det