Börja din kompetensutveckling redan idag

Självbildarna är Sveriges första renodlade uttals- och kommunikationsutbildning

 

Hitta din uttalsutbildningOm Självbildarna

Uttal går att förbättra

Självbildarna ger kurser i svenskt uttal för personer med annat modersmål än svenska. Enligt vår erfarenhet finns ett behov av fokuserad uttalsträning som ett komplement till SFI.

Målet med vår uttalsundervisning är att deltagarna skall få ett lättlyssnat och funktionellt uttal. Tillsammans med våra logopeder åstadkommer vi detta genom att arbeta med de delar av språket som är viktigast för att kommunikationen ska fungera – rytm, betoningar, melodi och språkljud.

Uttalsutbildningen ger deltagarna ökad kunskap och förmåga i svenskt uttal samt ger motivation och redskap att på egen hand fortsätta arbetet med att förbättra sitt uttal.

Positiva effekter hos våra deltagare är ökad självkänsla, större självförtroende i att prata svenska, bättre förståelse av talad svenska och en ökad vilja att delta i sociala sammanhang. Tillsammans ger detta en snabbare integration in i det svenska samhället och förbättrade karriärs- och arbetsmöjligheter.

Resultaten talar sitt tydliga språk; uttal är en färdighet som går att förbättra. Våra kursdeltagare undrar ofta varför de inte har fått dessa kunskaper tidigare. De rosar vår utbildning och våra lärare.

Se vårt kursutbud

Läs mer och anmäl er till våra kommunikations- och uttalskurser i svenska.

Så arbetar vi

Varför är uttal viktigt? Och hur kan vi få så bra resultat för våra kursdeltagare? Läs mer om varför vi arbetar som vi gör.

Vår kursplan

Läs mer om hur våra uttalskurser går till

%

SKULLE DU REKOMMENDERA DEN HÄR UTBILDNINGEN?

%

HAR KURSEN VARIT VÄRDEFULL FÖR DIG?

%

HAR DITT SVENSKA UTTAL FÖRÄNDRATS?

%

HAR DITT SJÄLVFÖRTROENDE I ATT TALA SVENSKA FÖRÄNDRATS?

Några av våra kunder

Kriminalvården

Avtalet ger Kriminalvårdens medarbetare och praktikanter möjlighet att delta i Självbildarnas kurser. Kursens syfte är att uppnå en funktionell kommunikation på arbetsplatsen samt att förbereda deltagarna inför Kriminalvårdens grundutbildning.

Region Skåne

Genom vårt samarbete ger Region Skåne möjlighet till vårdpersonal att genomgå vår uttalsutbildning. Målet för kursdeltagarna är att uppnå en friktionsfri kommunikation med patienter och kollegor.

Kristianstad kommun

Avtalet gäller projektet NANA, som är en arbetsmarknadsåtgärd för att underlätta och förbättra möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Helsingborgs stad

Uppdragsgivaren är Helsingborgs stad arbetsmarknadsförvaltning. Vi håller kurser i svenskt uttal för människor som står långt utanför arbetsmarknaden så att de kan få bättre förutsättningar att få en anställning.