Idag, onsdag, påbörjar Självbildarnas logopeder, Harald Emgård och Birgitta Vahlén, uppdraget att utbilda människor i svenskt uttal och kommunikation. Projektet som drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs heter Språkspåret och ska öka anställningsbarheten för människor med invandrarbakgrund.

Självbildarna har fått i uppdrag att genomföra en pilotutbildning där Arbetsmarknadsförvaltningens i Helsingborgs ska utvärdera den uttalsutbildning som Självbildarna sedan februari genomfört för att öka anställningsbarhet och integration för människor med utländsk bakgrund.

Vi är jätteglada att man vill testa ett samarbete med oss, det visar på att det finns mycket god vilja, flexibilitet och förändringsbenägenhet inom Helsingborgs stad. Det är ofta en hög tröskel att testa nya metoder inom integration. Vissa kommuner och instanser vågar helt enkelt inte ta beslut eftersom man är rädd för att göra fel.

Jobbtorget i Helsingborg – (Om Spåkspåret/Samarbetet)

Syftet med insatser i vår enhet är att stärka individens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier. Jobbtorget arbetar både med unga och vuxna. Man kan också träna det svenska språket eller kombinera sfi-studier med aktiviteter i vårt språkspår. Vi ger individuellt utformat stöd med fokus på att närma sig arbetsmarknaden genom att ge kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar men bidrar också till praktisk språkutveckling. Vi ser här Självbildarna som ett komplement till de redan befintliga aktiviteter vi jobbar med och kommer att testa 2 gruppstarter under hösten. Därefter kommer utvärdering på individuell nivå att ske.

Om Självbildarna

Vår övertygelse är att många kompetenta människor, både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt, inte får chansen till arbeten på grund av bristande språkkunskaper. Vi vill ta bort dessa hinder genom att lära människor med invandrar och flyktingbakgrund bättre svenskt uttal, underlätta kommunikationen så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden.
Självbildarna vill visa Sverige och världen att det finns en ny ekonomi i invandring. Vi ser möjligheter där andra ser problem.

 

Kontaktpersoner

Jakob Svärd – Integratör – Självbildarna
jakob@sjalvbildarna.se
0708-440104

Fredrik Bergström – Koordinator – Självbildarna
fredrik@sjalvbildarna.se
070-580 62 80

Maria Hällstig – Enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen
maria.hallstig@helsingborg.se
042 – 10 37 60