Om oss

Vi startade Självbildarna för att vi tycker att språk och uttal inte borde vara ett hinder att få arbeta med det man vill. Att uttal och kommunikation är viktigt, och en avgörande faktor för en anställning, fick vi själva uppleva när vi skulle rekrytera en ekonomichef till ett av våra bolag. Den högst kvalificerade sökanden hade betydande svårigheter med sitt svenska uttal. Istället för att välja bort henne på grund av de kommunikativa svårigheterna – något som skett vid varje annat arbete hon sökt tidigare – valde vi att stötta henne genom en uttalsutbildning. Efter utbildningen fick vi uppleva en helt annan person; både den språkliga kompetensen och talsjälvförtroendet hade stärkts.

Vi tänkte att fler borde få möjlighet till samma hjälp som den vi erbjöd vår nya medarbetare. Så började idén om Självbildarna ta form. Som sanna entreprenörer dröjde det inte länge innan vi satte våra planer i verket och i mars 2016 var vi igång med verksamheten som vi valde att kalla för Självbildarna.

Vi ger undervisning i svenskt uttal och kommunikation. Vi arbetar i nuläget med privata uppdragsgivare, kommuner, bland annat Region Skåne och Kriminalvården. När tillfälle ges bjuder vi också på friplatser/stipendiat för människor som behöver vår utbildning men inte har råd eller har någon arbetsgivare som kan stå för kostnaden. Vi har hittills haft över 200 kursdeltagare och ett trettiotal stipendiater i våra kurser.

Vi ser det som synnerligen angeläget att hjälpa människor att höja sin färdighet i det svenska språket. På så sätt får näringsliv och offentlig sektor möjlighet att ta del av deras kompetens och arbetskraft. Vår mission är att ta bort språkliga svårigheter så att människor kan arbeta med det som de är passionerade över. Genom de personer vi utbildar hoppas vi kunna göra Sverige till ett bättre samhälle att leva i.

 

Vår Ekonomi

Självbildarna ska vara ett vinstgivande bolag men vikten ligger i det sociala entreprenörskapet. De största delarna av vårt överskott ska återinvesteras i nya projekt och i nya branscher som gynnar integration, migrationsfrågor och ökar människovärde. En köpt kurs i uttalsundervisning hos Självbildarna, bidrar till ett bättre samhälle.