Om oss

Vi startade Självbildarna för att vi tycker att språk och uttal inte borde vara ett hinder att få arbeta med det man vill. Att uttal och kommunikation är viktigt, och en avgörande faktor för en anställning, fick vi själva uppleva när vi skulle rekrytera en ekonomichef till ett av våra bolag. Den högst kvalificerade sökanden hade betydande svårigheter med sitt svenska uttal. Istället för att välja bort henne på grund av de kommunikativa svårigheterna – något som skett vid varje annat arbet