Den internationella tredagars-konferensen ’Exploring Language Education’ i Stockholm är nu avslutad. Självbildarna var där och presenterade sin undervisning och pedagogiska metod.

Deltagandet i konferensen skedde i samarbete med docent Elisabeth Zetterholm vid Stockholms universitet.

Presentationen hade en stor publik och det ställdes många frågor om hur vi undervisar. Vi rönte stor uppskattning för våra fina resultat.

På bilden samtalar Harald med professor John Levis och dr Greta Müller Levis från Iowa State University. John Levis är en internationell storhet inom uttalsforskning och pedagogik och han var en av konferensens huvudtalare. Båda var mycket imponerade av Självbildarnas resultat och undervisningsmetod.