Efter att ha blivit inbjudna till den internationella konferensen ’Exploring language education’ i Stockholm där Självbildarnas pedagogiska resultat ska presenteras har vi blivit inbjudna till två andra konferenser. En i Göteborg om fonetik https://flov.gu.se/forskning/konferenser/fonetik-2018 och en stor mallig i Iowa, USA; Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT). https://apling.engl.iastate.edu/psllt-archive/

Konferensen i Iowa lockar forskare från hela världen och Elisabeth Zetterholms forskning kring Självbildarnas pedagogiska resultat har väckt stort intresse. I Iowa kommer Elisabeth att prata om ’When prosodi makes a difference.’