Advisory Board

Under hösten 2016 påbörjades jakten på framtiden inom Självbildarna. Vad ska vi bli och hur ska vi uppnå det, vad är vårt mål? Jakten resulterade i att vi påbörjade en tillsättning av ett Advisory Board. Vårt Advisory Board är tillsatt för att komplettera kompetens som saknas i Självbildarna idag. Om du vill komma i kontakt med Självbildarnas Advisory Board så gör du detta genom att kontakta: michel@sjalvbildarna.se

Michel Massadakis

Michel Massadakis

VD - Självbildarna

Michel Massadakis – Seriell, multientreprenör. Michel har haft ett flertal VD-uppdrag och är grundare och VD i Självbildarna.

 

Margaretha Alexanderson

Margaretha Alexanderson

Tillväxtkonsult

Margaretha Alexanderson har som företagsledare inklusive VD och styrelsemedlem, drivit upp och utvecklat ett antal verksamheter inom tjänstesektorn. Exempelvis inom Semcon, Utbildningshuset, Sony Ericsson och senast inom Qlik.

 

Stefan Olsson

Stefan Olsson

Kommunikation och Management

Stefan Olsson arbetar som fristående kommunikations- och managementkonsult. Han har 20 års erfarenhet som rådgivare till företags- och organisationsledningar i frågor som gäller varumärken, kommunikationsstrategi, medierelationer och krishantering. Stefan har tidigare varit Malmöchef för kommunikationsbyråerna Prime och Grayling, där han också satt i den svenska ledningsgruppen. Han är civilekonom från Lunds universitet och har också studerat vid Wirtschaftsuniversität Wien och Harvard Business School.