Advisory Board

Under hösten 2016 påbörjades jakten på framtiden inom Självbildarna. Vad ska vi bli och hur ska vi uppnå det, vad är vårt mål? Jakten resulterade i att vi påbörjade en tillsättning av ett Advisory Board. Vårt Advisory Board är tillsatt för att komplettera kompetens som saknas i Självbildarna idag. Om du vill komma i kontakt med Självbildarnas Advisory Board så gör du detta genom att kontakta: michel@sjalvbildarna.se

Michel Massadakis

Michel Massadakis

VD - Självbildarna

Michel Massadakis – Seriell, multientreprenör. Michel har haft ett flertal VD-uppdrag och är grundare och VD i Självbildarna.

 

Margaretha Alexanderson

Margaretha Alexanderson

Tillväxtkonsult

Margaretha Alexanderson har som företagsledare inklusive VD och styrelsemedlem, drivit upp och utvecklat ett antal verksamheter inom tjänstesektorn. Exempelvis inom Semc