100 praktikplatser till nyanlända och avtal för svenskundervisning. Nu är Kriminalvården igång med att hjälpa fler i arbete. Även funktionsnedsatta, till exempel personer i rehabilitering efter sjukskrivning, kan erbjudas praktikplats.

Läs hela artikeln på Kriminalvårdens hemsida