Ytterligare en kommun har valt att använda uttalsutbildning via nystartade Självbildarna. Tidigare i höst har vi informerat om att såväl Kriminalvården, Region Skåne och Helsingborg Stad valt att använda Självbildarnas uttalsutbildningar. Nu har Båstad kommun valt att testa utbildningen för sin egen personal, en kompetensutbildning. Testet och resultatet skulle kunna ligga som grund för en åtgärd inom etablering och utbildning.

”Båstads kommun kom under hösten 2016 i kontakt med Självbildarna. Efter ett inspirerade möte kring språkutveckling och integration beslutade Båstads kommun att testa produkten ”Uttalsutbildning”, som en pilot gällande konceptet som helhet, men även som en kompetensutvecklingsinsats för en grupp medarbetare. Redan efter första tillfället hade vi sex lyriska medarbetare, som alla samstämmigt uttryckte en stor glädje över kursen. ”Detta är så himla bra och roligt”, är ett omdöme som nästan träffar i underkant. På dessa kursveckor kan vi kollegor märka viss skillnad i uttal, melodi och betoningar hos de som deltagit i kursen och stor skillnad i självförtroende och förståelse kring språkutveckling. Vår upplevelse är att kursen är mycket stärkande för den enskilda, som ger en kompletterande kännedom om sitt eget språk på ett sätt som inte exempelvis sfi eller andra svenska kurser erbjudit, men också att den är givande för arbetsgivaren som snabbt hör utvecklingen.”

Filippa Swanstein – Båstad Kommun

 

Självbildarna har efter sommaren fått in fler kunder än väntat, Fler vill testa och utvärdera vad vi kan bidra med i kommunikations och uttalsträning som gynnar integrationen. Sedan september har vi börjat arbeta med Kriminalvården, Helsingborgs stad, Region Skåne och nu Båstad kommun.

Vårt uppdrag är att se varje kund efter dess unika behov men samtidigt hålla ihop formen på vår produkt. Det som är gemensamt för de som valt oss som leverantör är att de brinner och tror på människans kapacitet att integrera sig. Man ser värdet i människor som kommer hit.

Kontakt:

Jakob Svärd

mail: jakob@sjalvbildarna.se

Tel: 0708-440104