När kriget i Syrien är slut!

När kriget i Syrien är slut!

En liten krönika om vad som händer när vi sträcker ut handen, får tillbaka i massor, våra barns framtid och kriget i Syrien tar slut… Multinationalitet – Ett problem? Idag har vi i Sverige en enorm möjlighet att se fördelarna av vårt multinationella samhälle, något...
Migrationseran – En ny ekonomi

Migrationseran – En ny ekonomi

Det går att hitta problem i allt, vi kan vända all information, alla möjligheter till något negativt. Detta gäller också sättet vi ser på invandring, flyktingar och migration. Vi kan välja att se det som händer i Sverige och många andra länder som ett stort bekymmer,...