En liten krönika om vad som händer när vi sträcker ut handen, får tillbaka i massor, våra barns framtid och kriget i Syrien tar slut…

Multinationalitet – Ett problem?

Idag har vi i Sverige en enorm möjlighet att se fördelarna av vårt multinationella samhälle, något som många anser vara ett problem är faktiskt en stor möjlighet för näringsliv och företag. Det finns fantastiska människor som kommit till Sverige som vill bidra med sitt kunnande, sitt driv och sin personlighet. Tyvärr ligger idag språket, talet och uttalet som en slöja över våra gemensamma möjligheter att komma framåt och i vår förmåga att kommunicera med varandra. Det går att förändra och det är upp till oss alla, gemensamt, att förändra detta. Det är vårt kollektiva ansvar, oavsett om det är jag som individ, företag, statlig eller kommunal instans. Vi måste hantera flyktingar, invandring, migration som en MÖJLIGHET, INTE SOM ETT PROBLEM!

Tänk så här! Gör en människa, en medarbetare glad, få dem att känna sig viktiga, för de ÄR viktiga, och få tusenfalt tillbaka. För tro mig, det kommer du att få. Du kommer att uppleva en anställd eller medmänniska som är tacksam för att just du, ditt företag eller avdelning ger den enskilda individen chansen att växa och bli behandlad med värdighet.

Karriären – Ditt bolags framtid?

I Sverige betyder karriär, för många arbetsgivare, ett individuellt händelseförlopp, kopplad till den enskilda individens lön och titel och så vidare. Alltså inte nödvändigtvis en fördel för arbetsgivaren, – kanske snarare ett problem?

Men karriär för en invandrare, nysvensk eller flykting är kanske något helt annat. Därmed kanske det betyder något helt annat för dig och din arbetsplats. Skulle det kunna vara så att din uppoffring, din annorlunda syn på den enskilda individen ger dig människor som står bakom dig i vått och torrt? Lite som de tre musketörerna, – En för alla, alla för en. Kanske är det så att personen som du investerat i kommer att, i sitt arbete, göra mer än vad du kan förvänta dig av dem. Vad är detta värt? Enligt oss är det ovärderligt, för det är precis detta som gör att ett företag går framåt, blir unika och blir framgångsrika.

Din investering i någon annan är din egen karriär och din framtid

När du investerar i en människa som kommit till Sverige från ett annat land är det också en investering i dina barns framtid. Låt oss inse en sak, vi vet ingenting om vad flyktingströmmen och invandringen kommer att ge oss för fördelar på lång sikt. Försök vidga vyerna, sinnena och dröm.

– Skulle det kunna vara så att den personen, från exempelvis Syrien, som du anställer som personlig assistent, lokalvårdare, kundtjänst, ekonom, ingenjör, säljare och ger möjligheten till bättre integration, efter 5 år säger till dig: – Nu när kriget är slut så ser jag en möjlighet att vi med enkla medel kan expandera vår verksamhet till just Syrien. Våra tjänster och vår erfarenhet behövs där nere och jag kan tänka mig att etablera oss. Skulle det kunna ske att en annan anställd säger: Vi behöver kommunicera med mina landsmän i Sverige på ett annat sätt, de efterfrågar våra produkter och tjänster mer än andra och jag vet hur vi ska nå fram till dem! Och återigen, – Vad skulle detta vara värt för oss som företag, organisationer, statliga instanser och kanske till och med inom politiken.

Våra framtida beslutsfattare

Några av de mest framgångsrika personer jag vet och känner är från andra länder

Så är det. Många av våra stora entreprenörer i Sverige idag är från forna Jugoslavien, Grekland och andra länder i världen. Det kommer om 10-20 år, eller till och med tidigare, att vara människor från Irak, Syrien och Somalia som är dessa entreprenörer och företagsledare.

En dag står ditt barn på en anställningsintervju med en av de personer som du valde att hjälpa och integrera. Vi hoppas att de återgäldar chansen vid detta tillfälle.

Investera i språk, tal och uttalsutbildning för sin personal – Minska din personalomsättning och öka lojalitet. Var med och dela på enorma framgångar i framtiden!