Det går att hitta problem i allt, vi kan vända all information, alla möjligheter till något negativt. Detta gäller också sättet vi ser på invandring, flyktingar och migration. Vi kan välja att se det som händer i Sverige och många andra länder som ett stort bekymmer, en stor kostnad. Alternativt så kan vi se det som en ny ekonomi med nya möjligheter och fördelar.

 

Industrialismen – IT eran – Integrationseran, farliga möjligheter

Jag och många med mig är, naturligtvis, för unga