MINE har inlett ett samarbete med Självbildarna som utbildar i svenskt uttal- och kommunikation.

Vi tror att Självbildarnas kurs kommer att ge våra adepter möjlighet att höja sin språkliga kompetens och öka deras självförtroende i att tala svenska. MINE stödjer sina adepter i deras väg till etablering på den svenska arbetsmarknaden, därför tycker vi att en uttalsutbildning är en viktig del i deras kompetenshöjning.

Genom samarbetet kan MINE erbjuda två stipendier till adepterna i deras befintliga mentorsprogram. Det är en grupputbildning som leds av en logoped, den är tre veckor lång, 6 kurstillfällen och kommer att äga rum i november 2017.

Vi ser fram emot kursstarten och väntar med spänning på vilka resultat kursen kommer att ge våra adepter.

Kort om Självbildarna
Självbildarna erbjuder uttalsutbildningar för personer som inte har svenska som modersmål. Med hjälp av logopeder förbättrar kursdeltagaren sitt uttal och självförtroende i att tala och förstå svenska. Målet är att uttalet hos våra kursdeltagare ska bli så lyssnarvänligt som möjligt.

Kort om MINE
MINE är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Vi på MINE erbjuder föreläsningar och utbildningar formade efter dina önskemål. MINE arbetar också med att hjälpa utrikesfödda akademiker att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden genom praktik och mentorskapsprogram.

Kontaktinformation Självbildarna: Michel Massadakis, michel@sjalvbildarna.se, 0709-999507, www.sjalvbildarna.se
Kontaktinformation MINE: Ivar Nilsson, ivar.nilsson@mine.se 0708-865017 / Estanislao Sarandón, estanislao.sarandon@mine.se 0709-854508, www.mine.se