I dag offentliggjordes de nominerade till Malmö stads Näringslivspris inom mångfald. Det sociala entreprenörsbolaget Självbildarna i inkubatorn Minc är en av de nominerade. Självbildarna har på bara två år gått från idé till en nationellt ledande aktör inom uttalsutbildning för personer som inte har svenska som modersmål.

Det började som ett initiativ för att hjälpa en kollega som behövde bli bättre på sve