I dag offentliggjordes de nominerade till Malmö stads Näringslivspris inom mångfald. Det sociala entreprenörsbolaget Självbildarna i inkubatorn Minc är en av de nominerade. Självbildarna har på bara två år gått från idé till en nationellt ledande aktör inom uttalsutbildning för personer som inte har svenska som modersmål.

Det började som ett initiativ för att hjälpa en kollega som behövde bli bättre på svenskt uttal. Två år senare är Självbildarna en av de nominerade till Malmö stads Näringslivspris inom mångfald.
– Vi är så oerhört glada över att Självbildarna uppmärksammas av Malmö stad på det här sättet. Det är ett kvitto på att allt vårt hårda arbete lönat sig. Vi startade bolaget i Malmö och det är här vi fortfarande har vårt hjärta även om vår verksamhet nu är nationell, säger Michel Massadakis, VD för Självbildarna.

Bolaget arbetar med att ta bort språkliga hinder så att människor kan arbeta med det som de är passionerade för. Det kan handla om att hjälpa en nyanländ läkare från Syrien att bli bättre på att kommunicera med sina patienter, eller att få en ingenjör att kommunicera bättre med sina kollegor.

– Sverige är fullt av människor med både kompetens och vilja att jobba, men som har ett bristfällig svenskt uttal som ett hinder. Vi fokuserar på de delar av språket som är viktigast för att uppnå ett lättbegripligt tal och inte på själva brytningen. Vår pedagogik bygger på den forskning som finns om uttal vid andraspråksinlärning av svenska. Genom de personer vi utbildar hoppas vi kunna göra Sverige till ett bättre land att leva i med fler människor som jobbar med det som de har kompetens och passion för, säger Michel Massadakis.

Hittills har över 100 deltagare gått Självbildarnas under ledning av legitimerade logopeder. Bland uppdragsgivarna finns Kriminalvården, Region Skåne och Kristianstad kommun.

För mer information, kontakta:
Michel Massadakis, VD Självbildarna, michel@sjalvbildarna.se, 0709-99 95 07.

Om Självbildarna
Självbildarna är ett socialt innovativt entreprenörsbolag som erbjuder uttalsutbildningar för personer som inte har svenska som modersmål. Med hjälp av logopeder förbättrar kursdeltagaren sitt uttal och självförtroende i att tala och förstå svenska. Målet är att uttalet hos våra kursdeltagare ska bli så lyssnarvänligt som möjligt.

Mer information av Malmö Näringslivsgala