Region Skåne väljer att förlänga sitt avtal med Självbildarna angående uttalsutbildningar för anställd vårdpersonal och deltagare inom snabbspåret.

Om uppdraget


Vårdpersonal med utländsk bakgrund har generellt hög kunskap i grammatik och ordkunskap i det svenska språket men det kan finnas andra språkliga hinder i interaktionen med vårdtagare, anhöriga och kollegor.
Avtalet med Region Skåne ger möjligheten för vårdpersonal med brister i det svenska uttalet att uppnå en funktionell kommunikation. Alla vårdanställda som är knutna till Region Skåne, oavsett om det rör sig om snabbspår, vikarier, nyanställda eller fast anställd personal, kan gå uttals- och kommunikationskursen som Självbildarna tillhandahåller.

Region Skåne om samarbetet


En god kommunikation och dialog med patienter, anhöriga och kollegor är en nyckel till en trygg och säker vård. För att erhålla anställning i Region Skåne ställs höga krav på kunskaperna i svenska språket. Men trots en grammatisk och ordrik svenska så kan nyanserna i svenska språket vara svåra att uppfatta och förstå.
– Genom uttalsutbildningen hos Självbildarna vill vi ge medarbetare och praktikanter med annan språkbakgrund, en möjlighet att ytterligare förbättra kommunikativa förmåga i det patientnära arbetet.Maria Lindborg, HR-strateg, koncernstab HR

Om Självbildarna


Självbildarna är ett Socialt entreprenörsföretag som specialiserat sig på att utbilda de som inte har svenska som modersmål i svenskt uttal och kommunikation. Målet är att kursdeltagarna skall uppnå en funktionell kommunikation och öka sin kommunikativa kompetens. Kurserna är målgruppsanpassade, lärarledda och utförs av logopeder.

För mer information, vänligen kontakta:
Michel Massadakis – Självbildarna, Tel: 0709-999 507, E-post: michel@sjalvbildarna.se
Maria Lindborg – HR Strateg, Region Skåne, Tel: 0768-871320, E-post: maria.lindborg@skane.se