MINC-företaget, Självbildarna, siktar på att minska integrationstiden genom unik uttalsutbildning. Det finns massor med kvalificerade människor, på väg in i arbete och i arbete som kan växa med bättre kommunikation och bättre uttal.

En idé föds ur medmänsklighet och rättviseperspektiv.

Hösten 2015 hade vi, i ett av våra företag, ställts inför ett problem: – Vi behövde med kort varsel ersätta vår ekonomiansvariga och den bäst lämpade kandidaten var en kvinna med utländsk bakgrund, väl kvalificerad för tjänsten, problemet var att kvinnan talade för dålig svenska. Vi valde att anställa med förutsättningen att vi tog in en utbildare som arbetade med hennes språkliga kompetens. Problemet var bara att det inte fanns någon lärare eller något företag som kunde genomföra detta.

Logonomen, logopeden och voicecoachen!

Vi fann, efter mycket research, att vi kunde arbeta med Logonomer och Logopeder för att uppnå det resultat vi sökte. Vi började utbilda vår anställda med en legitimerad logoped och språket, blev bättre! Dessutom ökade personens självbild. Hon tar plats, övar sitt språk dagligen med de verktyg hon fått.

Varför finns inte detta? Varför gör ingen det här? Anställer logonomer, logopeder och voicecoacher och utbildar invandrare, flyktingar och nysvenskar i det svenska språkets uttal och melodi? Erbjuder ”självbildning” för massorna! Det vill vi göra, Självbildarna!

SFI En rättighet och en skyldighet

Människors uttal och förmåga att kommunicera når inte sin fulla potential eftersom utformningen av exempelvis SFI är vad den är. SFI är en förutsättning för att klara sig praktiskt men den tar inte människor till sin fulla potential. Vi måste ge människor chansen att lyckas i Sverige och då måste vi göra mer!

Håller sina första kurser i svenskt uttal och kommunikation 21 mars.
Den 21 mars hålls pilotutbildningen i svenskt uttal och kommunikation på Självbildarna i Malmö. Kursdeltagarna kommer från Region Skåne och Humana

Frågor om detta utskick besvaras av:

Jakob Svärd – Självbildarna – 0708-440104 – jakob@sjalvbildarna.se

Mer information hittar ni på: www.sjalvbildarna.se