Roxana Iordache praktiserar på Coop. Hon hanterar arbetsuppgifterna bra och är omtyckt av kunderna. För c:a en månad sedan erbjöds Roxana en uttalsutbildning utan kostnad, något som arbetsförmedlingen tackade nej till. Nu har näringsliv och privat initiativ slutit upp för att ge henne möjligheten.

För c:a en månad sedan erbjöds den omskrivna Roxana Iordache, tidigare tiggande utanför Coop i Höllviken, en uttalsutbildning av Självbildarna.

 

Vi valde att ställa upp. Vi såg att vi kunde göra skillnad, öka möjligheten för Roxana för att få ett fast arbete och, därmed, fast boende. Vi kunde enligt arbetsförmedlingens egen definition, integrera henne.

 

Arbetsförmedlingens handläggare i Trelleborg valde att tacka nej till platsen trots att den inte skulle innebära en kostnad vare sig för arbetsförmedlingen, arbetsgivaren eller för Roxana. Det handlade om att hon hade ersättning för praktik och därmed skulle praktisera, inte utbilda sig i språk.

Jakob Svärd och Michel Massadakis på Självbildarna blev naturligtvis besvikna men gav heller inte upp. Vi har fört många diskussioner med arbetsgivaren och Roxana för att lösa situationen.

 

Om en människa utanför samhället bestämmer sig för att bidra, att inte vara ett offer, så måste vi väl ställa upp, det gäller både privat och näringsliv!!

 

Självbildarna sökte lärare som kunde ställa upp utanför arbetstid och träffade då Eva Melin som är erfaren både inom SFI och yrkessvenska. Hon kommer nu, som volontär, att arbeta uppskattningsvis 15 timmar med Roxana utanför arbetstid för att ge henne den bästa förutsättningen till fast arbete. Vidare kommer Roxana att få möjligheten att gå uttalsutbildningen med Harald Emgård, leg. Logoped på Självbildarna. Uttalsutbildningen startar i Maj och är satt på kvällstid. Då slipper vi få godkänt från arbetsförmedlingen.

 

Frågor om detta utskick besvaras av:

Jakob Svärd – Självbildarna

0708-440104

jakob@sjalvbildarna.se

Mer information hittar ni på: www.sjalvbildarna.se