Roxana Iordache praktiserar på Coop. Hon hanterar arbetsuppgifterna bra och är omtyckt av kunderna. För c:a en månad sedan erbjöds Roxana en uttalsutbildning utan kostnad, något som arbetsförmedlingen tackade nej till. Nu har näringsliv och privat initiativ slutit upp för att ge henne möjligheten.