Den nystartade uttalsutbildningen för invandrare och nysvenskar i Malmö har rönt mycket uppmärksamhet. Framförallt är det många människor som hör av sig och vill anmäla sig. När de får svaret att de måste gå via Arbetsförmedlingen eller en arbetsgivare blir effekten uppgivenhet. Efterfrågan gör att det nu erbjuds stipendieplatser på uttalskursen.

Sedan vi genomförde pilotutbildningen i uttal på Självbildarna i Malmö så har efterfrågan på att få gå uttalsutbildning och kommunikationsträning svenska ökat lavinartat. Vi får dagligen förfrågningar från människor som anser sig behöva genomgå kursen men än så längre står de flesta av dessa människor utan arbetsgivare och arbetsförmedlingen kan inte erbjuda platser på grund av att man inte vågar göra en direktupphandling.

Uttal och kommunikationsträning i svenska borde vara en rättighet och vi har startat Självbildarna för att förändra Sverige. Då försöker vi införa det som en rättighet genom att vem som helst nu kan ansöka om en fri plats på utbildningen. Ett stipendium.

Den första Stipendiaten som började sin utbildning heter Brahim och är författare. Brahim påbörjade sin utbildning den 10 maj 2016.

Nytt stipendium juni 2016

Den senaste stipendiatplatsen är nu tillgänglig och går att söka via www.sjalvbildarna.se. Utbildningsstart: 14 juni 2016.

Nya beslut krävs

Så som vi ser det idag så kommer det att ta minst 24 månader tills det finns en uttalsutbildning som rättighet, precis som det finns SFI. Först och främst ska behovet uppmärksammas och det ska tas ett beslut, eventuellt på politisk nivå. Sedan ska det upphandlas. Först då kan vi påverka i större utsträckning och göra skillnad som syns i samhället men det kan inte stoppa oss från att göra skillnad för enskilda individer. Vi är medvetna om att detta kanske inte förändrar samhället i grunden men det är medmänskligt!

Frågor om detta utskick besvaras av:

Michel Massadakis – Självbildarna

0709-999507

michel@sjalvbildarna.se

 

Jakob Svärd – Självbildarna

0708-440104

jakob@sjalvbildarna.se

Mer information hittar ni på: www.sjalvbildarna.se