Det kanske är på tiden att vi på Självbildarna presenterar vem som ligger bakom själva pedagogiken och metoden i vår verksamhet. Vi arbetar sedan en tid tillbaka med ett antal människor som är specialiserade på metodiken och pedagogiken i vår verksamhet. Dessa är de viktigaste människorna vi har och de har all vår tacksamhet!

Den person vi först vill presentera är vår