Det kanske är på tiden att vi på Självbildarna presenterar vem som ligger bakom själva pedagogiken och metoden i vår verksamhet. Vi arbetar sedan en tid tillbaka med ett antal människor som är specialiserade på metodiken och pedagogiken i vår verksamhet. Dessa är de viktigaste människorna vi har och de har all vår tacksamhet!

Den person vi först vill presentera är vår första kontakt i den bransch som vi försöker förstå och lära oss.

Margareta Unné Göransson – Lektor i röst, tal, text – leg. Logoped – aukt. Feldenkraispedagog – ackr. röstpedagog, Voice Studio International, Ldn

Margareta har under många år arbetat vid teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet och har med sitt goda hjärta hjälp oss under uppstarten med att ta fram kursplan och definiera metodik. Margareta genomför just nu en av våra uttalsutbildningar i svenska på Telisol i Malmö. Uppdraget går ut på att utbilda en ekonomiansvarig i svenskt uttal.

Margareta kommer att hålla språk och uttalsutbildning på Självbildarna i Malmö med start den 14:e juni.

Du kan anmäla dig direkt här!