Behovet av att inkludera fler människor i vårt samhälle är större än någonsin. Privata initiativ spelar en stor roll i detta arbete men våra viktiga samhällsfunktioner hänger inte med i utvecklingen. Faktum är att många människor inte får rätt förutsättningar för att komma in i det svenska samhället, detta trots att lösningarna redan existerar.

Många håller med om att språket, näst efter arbetstillfällen, är den viktigaste förutsättningen för att komma in i arbetslivet. Samhället erbjuder allmänna SFI kurser, men det räcker inte hela vägen för att få människor till att bli fullt anställningsbara. Det finns ett behov som samhället inte riktigt vill ta ansvar för.

Utvärderingar av våra (Självbildarna) genomförda uttalsutbildningar visar att människor förbättrar sitt uttal och höjer sin språkliga kompetens. Enligt uttalande från våra tidigare kursdeltagare borde hjälp med uttal och kommunikation vara en rättighet som svensk medborgare. Men verkligheten är en annan, tyvärr kan inte människor som står utanför arbetsmarknaden gå vår kurs med hjälp av samhället. Varje deltagande kräver en arbetsgivare som villigt finansierar kursen eller att individen bekostar den själv, vilket gör att kursen är tillgänglig för ett begränsat antal människor.

Ta inte beslut så slipper du ta fel beslut?

Trots att vi har definierat ett stort problem och serverar en lösning till våra myndigheter vågar många tjänstemän inte ta besluten som krävs för att hjälpa människor. Detta trots att lagen om offentlig upphandling stödjer en direktupphandling av våra tjänster på grund av att ingen annan kan leverera dessa utbildningar. Tjänstemän måste börja våga ta besluten som gör en riktig skillnad i människors liv. Det är dags att våga ta beslut!

Tyvärr är rädslan av att göra fel större än viljan av att hjälpa människor in vårt samhälle.

– Michel Massadakis, VD på Självbildarna

Skall våra samhällsproblem lösas krävs det snabbare beslut och innovativa initiativ från myndighetspersoner, innan dessa beslut tas, kommer tyvärr inte människor att kunna få vår hjälp och samhället går miste om viktigt kompetens som behövs i näringslivet.

Läs mer om reglerna kring direktupphandling på konkurrensverkets hemsida: http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling/

Michel Massadakis

Michel Massadakis

VD - Självbildarna

Michel Massadakis – Seriell, multientreprenör. Michel har haft ett flertal VD-uppdrag och är grundare och VD i Självbildarna.