Min brittiska vän, jag tänker ofta på honom. Han som gärna vill prata svenska med sina svenska vänner. Han som så gärna vill känna att han är inkluderad i samhället, men som hela tiden måste prata på sitt modersmål. Har du också en engelsktalande vän? Hur gör ni när ni träffas? Och hur gör du när du pratar engelska med din engelska vän? Bryr du dig om att du inte använder det mest lämpade ordet för just den företeelsen som du vill förklara? Blir han arg om du skulle använda fel ord? Eller hjälper han dig att möta honom? Låter du din engelska vän hjälpa dig om du skulle råka säga fel på en kongruensböjning eller två? Stör han sig om du gör lite fel, eller uppmuntrar han dig när du gör så gott du kan? Tycker han att du är en sämre vän för att du inte kan hans språk fullt ut?

Inte? Vad skönt!

Jag tänker också ofta på min syriska vän. Han som så gärna vill prata svenska med sina svenska vänner. Han som så gärna vill känna att han är inkluderad i samhället. Har du också en vän från Syrien? Hur gör ni när ni träffas? Hur gör ni när ni pratar med varandra? Hjälper du honom att komma underfund med hur vi i tal använder det svenska språket för att kunna förklara hur vi ser på världen? Hjälper du honom att möta dig? Hjälper du din syriska vän om han skulle råka säga fel på kongruensböjningarna? Stör det dig om han gör lite fel, eller uppmuntrar du honom när han gör så gott han kan? Tycker du att han är en sämre vän för att han inte kan tala det svenska språket fullt ut?

Inte? Vad skönt!

Och där bör vi lägga diskussionen när det gäller integration. Att integration egentligen är en sorts strävan efter vänskap, en gemensam vilja att förstå varandras kulturella utryck, begrepp och kategoriseringar. Att integration inte bara är slutdestinationen utan ett kraftfullt verktyg för att kunna förstå varför en tycker så och en annan tycker si.

När man ser på sakerna på det sättet händer något. Integration slutar vara ett fenomen som kan lyckas eller misslyckas. Integration slutar vara ett ensamt substantiv och blir ett verb som formar en vacker konstant rörelse, en strävan mot förståelse och kunskap. Integration är ett ständigt pågående samtal mellan vänner.

Har du ingen vän från Syrien eller England? Skaffa en.

Fredrik Bergström

Fredrik Bergström

Statsvetare - fil.kand med inriktning Språksociologi

Fredrik Bergström är krönikör, informatör och projektledare på Självbildarna. Fredrik rekryterades till Självbildarna under 2016. Han har inte erhållit en dags utbildning inom företaget, helt enkelt för  att han delar företagets värderingar, förstod behovet av vår produkt. Fredrik är en av de människor som kan sätta dagens invandring i ett historiskt och politiskt perspektiv. Han får organisationen att ständigt stå på tå med knivskarpa analyser och provocerande argumentation.