Upphandlingen gäller projektet NANA, som är en arbetsmarknadsåtgärd för att underlätta och förbättra möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne Nordost, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, rekryteringsföretag och arbetsgivare i regionen. Namnet NANA står för Nyanlända akad