Upphandlingen gäller projektet NANA, som är en arbetsmarknadsåtgärd för att underlätta och förbättra möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne Nordost, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, rekryteringsföretag och arbetsgivare i regionen. Namnet NANA står för Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden.

Som en del av NANA projektet ville uppdragsgivaren, Kristianstad kommun, att ha en uttalsutbildning för sina deltagare. Syftet är att öka kunskapen, den kommunikativa förmågan och förståelsen i det svenska språket, samt motivera till fortsatt träning efter kursens avslut.

Kristianstad kommun kom ut med sin upphandling i juni 2017 och i slutet av augusti 2017 kom beskedet om att Självbildarna vann upphandlingen.

Vi är oerhört glada för att ha fått förtroendet att genomföra uttalsutbildningarna i NANA-projektet och ser fram emot att hjälpa deltagarna med deras svenska uttal.

Läs mer om projektet här: https://www.kristianstad.se/sv/nyhetsarkiv/nyanlanda-akademiker-narmare-arbetsmarknaden/