Under januari månad pågick en kurs i svenskt uttal- och kommunikation med läkare från Region Skåne. Tamim Al Azziz som blir intervjuad är ögonläkare och en av deltagarna.

Berätta lite om din bakgrund

Jag är ögonläkare från Syrien som kom till Sverige januari 2014. Jag har jobbat som ögonläkare i 12 år både hemma i Syrien och i Qatar. I Sverige har jag hunnit med att praktisera på en vårdcentral i 5 månader och jag har fått min läkarlegitimation validerad.

Hur har du lärt dig svenska?

Jag har gått SFI och svenska som andraspråk 1, jag skall fortsätta med nivå 2 och 3 nu till vintern och våren.

Vad är dina framtidsplaner?

Att få jobba som läkare! Planen är att efter svenska som andraspråk 3 så kan jag äntligen börja min provtjänstgöring för att få min läkarlegitimation. Jag vill helst jobba i Malmö i framtiden.

Kurs med läkare för Region Skåne

Uttalskurs hos Självbildarna med fyra läkare från Region Skåne, Tamim längst till vänster på bild.

Vad har du lärt dig på Självbildarnas uttalskurs?

Det viktigaste var att lära sig hur svensk melodi är när man pratar, något som läkare behöver i sitt arbete. Vilket ord man skall betona i en mening så att patienten förstår vad man menar. Jag själv känner att mitt uttal är bättre efter kursen.

Vad tyckte du om kursen?

Pedagogen har väldigt duktig, vi gjorde bra övningar och hon fick oss att förstå och lära oss grunderna i svenskt uttal. Vi fick göra övningar, spela in oss själva och lyssna på varandra.

Vad tycker du att du behöver bli bättre på vad gäller svenskan?

Kommunikationen är väldigt viktigt när jag skall ställa en diagnos. Jag måste lära mig att ha en djupare diskussion med en patient, hur och vilka frågor jag skall ställa. Det är viktigt att jag som läkare förstår patienten och att patienten förstår läkaren. Det kanske är nästa kurs ni skall ha på Självbildarna? *Skratt*

Region Skåne har gjort en upphandling av Självbildarnas kurser i uttal- och kommunikation för vårdpersonal.