På Självbildarna har vi svårt att ge bort utbildningar i uttal till människor som, kanske, behöver utbildningen. Anledningen är många, främst för att vi kommer att stänga bolaget om vi inte kan försörja människor genom att faktiskt sälja uttalsträning för människor med svenska som andraspråk. En annan anledning är att de människor som får något, gratis, inte uppskattar det. Det finns helt enkelt inte ett incitament, starkt nog, för att ta kursen eller utbildningen på allvar. Men, det finns människor som hittar lösningar ändå.

 

Ett möte

Jag träffade under sommaren en man som arbetar på ett STORT svenskt möbelvaruhus. Han berättar för mig att han har en man i sitt team på möbelvaruhuset som arbetar hårt men han har problem med svenskt uttal, han kan bli bättre för att kunna kommunicera med kunder, komma vidare. Mannen frågade om det var så att hans arbetskamrat kunde tänkas vara aktuell för en av våra kurser. Jag svarade att jag redan varit kontakt med möbelvaruhuset och de säger att de inte har problemet i sin organisation. De har inte människor som behöver bli bättre på uttal i sin organisation, ens på lagret.

 

Att inte ge upp

Jag fick ett samtal av mannen några veckor senare. Han hade gått via sina interna kanaler på möbelvaruhuset och fått, ungefär, samma svar. – ”Vi kan inte köpa en utbildning.” Mannen undrar om de kan få rabatt om den köps privat. Vi kommer överens om detta och jag får reda på uppgörelsen:

  • Mannen ska betala 2/3 av utbildningen och kollegan som går kursen ska betala 1/3.
  • Om kollegan anser att utbildningen är bra för hans utveckling så ska han betala tillbaka
  • Om han anser att det inte ger något så behöver han inte betala tillbaka.

Det har nu slagit mig att mannen inte har något personligt vinstintresse i denna överenskommelse. Han gör det för integration, han gör det som medmänniska och han gör det som vän.

Sammanfattningsvis: Möbelvaruhuset ska vara tacksamt för att det har personal som med egna medel gör Sverige till ett bättre land. Mannen ifråga har vår stora respekt och kärlek. Det är ni, hjältarna som inte syns, som gör att hoppet finns kvar. Du är alltid välkommen hos oss. 

Kollegan genomför nu uttalsutbildning på Självbildarna, en fantastisk människa ska tilläggas.