På Självbildarna har vi svårt att ge bort utbildningar i uttal till människor som, kanske, behöver utbildningen. Anledningen är många, främst för att vi kommer att stänga bolaget om vi inte kan försörja människor genom att faktiskt sälja uttalsträning för människor med svenska som andraspråk. En annan anledning är att de människor som får någ