Börja din kompetensutveckling redan idag

Självbildarna är Sveriges första renodlade uttals- och kommunikationsutbildning

Självbildarnas presentation på Näringslivsuppropet i Malmö

Jakob Svärd från Självbildarna berättar om verksamheten, uttalsutbildningar och möjligheterna med invandringen.

Detta är Sveriges viktigaste utbildning

Opinion för uttalsutbildning byggs i Sverige. Läs vad våra kursdeltagare sagt om utbildningen och var med och påverka Sverige!

Självbildarna ger kurser i svenskt uttal för personer med annat modersmål än svenska

För personer som inte har svenska som modersmål krävs det ibland extra insatser för att uppnå ett funktionellt uttal.

Målet med vår uttalsundervisning är att deltagarna skall få ett lättlyssnat och funktionellt uttal. Tillsammans med våra logopeder åstadkommer vi detta genom att arbeta med de delar av språket som är viktigast för att kommunikationen ska fungera – rytm, betoningar, melodi.

Uttalsutbildningen ger deltagarna ökad kunskap och förmåga i svenskt uttal samt ger motivation och redskap att på egen hand fortsätta arbetet med sitt svenska uttal.

Utbildningen ger förutsättningar för snabbare integration i det svenska samhället samt förbättrade karriär- och arbetsmöjligheter. Andra positiva effekter hos våra deltagare är ökad självkänsla, större självförtroende i att prata svenska och en ökad vilja att delta i sociala sammanhang, till exempel på arbetsplatsen.

Resultaten talar sitt tydliga språk; uttal är en färdighet som går att förbättra. Våra kursdeltagare rosar vår utbildning och undrar varför de inte har fått den här typen av utbildning tidigare.

%

SKULLE DU REKOMMENDERA DEN HÄR UTBILDNINGEN?

%

HAR KURSEN VARIT VÄRDEFULL FÖR DIG?

%

HAR DITT SVENSKA UTTAL FÖRÄNDRATS?

%

HAR DITT SJÄLVFÖRTROENDE I ATT TALA SVENSKA FÖRÄNDRATS?

Se vårt kursutbud

Läs mer och anmäl er till våra kommunikations- och uttalskurser i svenska.

Så arbetar vi

Varför är uttal viktigt? Och hur kan vi få så bra resultat för våra kursdeltagare? Läs mer om varför vi arbetar som vi gör.

Vår kursplan

Läs mer om hur våra uttalskurser går till