||Detta är Sveriges viktigaste utbildning||

Opinion för uttalsutbildning byggs i Sverige. Läs vad våra kursdeltagare sagt om utbildningen och var med och påverka Sverige!

Läs mer

Börja din kompetensutveckling redan idag

Självbildarna är Sveriges första renodlade kommunikations- och uttalsutbildning med mål att främja integration, utbildningen ger kompetensutveckling för deltagarna för att öka färdighet och integration på arbetsplatsen och i det svenska samhället
Hitta din uttalsutbildning

Självbildarnas presentation på Näringslivsuppropet i Malmö

Jakob Svärd från Självbildarna berättar om verksamheten, uttalsutbildningar och möjligheterna med invandringen.
Se videon

Uttalsträning och kulturell träning är lika viktigt!

Vi vet att det är viktigt med uttalsträning, vi vet att språkbarriären stoppar och begränsar möjligheter för människor att integreras, men hur mycket handlar om kunskap om kulturella skillnader?
Läs mer

%

SKULLE DU REKOMMENDERA DEN HÄR UTBILDNINGEN?

%

HAR KURSEN VARIT VÄRDEFULL FÖR DIG?

%

HAR DITT SVENSKA UTTAL FÖRÄNDRATS?

%

HAR DITT SJÄLVFÖRTROENDE I ATT TALA SVENSKA FÖRÄNDRATS?

Se vårt kursutbud

Läs mer och anmäl er till våra kommunikations- och uttalskurser i svenska.

Våra Tjänster

Se vad vi kan erbjuda ditt företag, din organisation eller dig som privatperson

Vår metod

Vår metod är utarbetad av leg. logopeder och ger våra deltagare en plattform att utvecklas ifrån

Självbildarna erbjuder uttalsutbildning i Svenska för människor som invandrat eller kommit hit som flyktingar. Vi gör detta för att underlätta integration och snabbare få in nysvenskar i arbetslivet. Vi hjälper också arbetsgivare/företag med människor som är i Sverige för att arbeta under en längre period och integrerade människor som privat vill bli bättre på sitt svenska uttal.

Vi försöker se en möjlighet i att människor kommer till Sverige. Vi vill minska motsättningarna och avstånden mellan människor som kommer till Sverige från olika delar av världen och vi vill framförallt göra detta genom att minska språkbarriärerna.

När du kommer till Sverige

I Sverige erbjuds människor som kommit hit som invandrare eller flykting, samt fått uppehållstillstånd, SFI (Svenska för invandrare). Det innebär att varje individ ska få möjligheten att behärska det svenska språket i den utsträckningen att man klarar det mest grundläggande, köpa mat, ställa frågor och så vidare. Det ger helt enkelt ett ordförråd, ordförståelse och insyn i Svensk grammatik. Detta är naturligtvis, enligt oss, jättebra. Vi måste dock konstatera att SFI inte fokuserar på det estetiska i det Svenska språket vilket gör att uttalet hos utexaminerade SFI studenter blir undermåligt enligt samhällets mått mätt.Tyvärr gör det inte att invandrare och flyktingar, med automatik, får det lättare att komma in på arbetsmarknaden, skaffa kontakter med mera.

Talpedagogik och uttalsträning för invandrare och flyktingar

Att tala ett språk kräver mer än bara ordförståelse, det handlar om att öva, och för att öva måste du våga! För att öva och våga måste du också veta vad du ska öva på. Det är det vi på Självbildarna vill bidra med. – Att med våra talpedagoger, logopeder och logonomer skapa forum och utbildningar för uttalsträning till invandrare och flyktingar.

Språkträning

Att lyckas och utvecklas inom det Svenska språket handlar naturligtvis om talang och språkbegåvning. Det finns människor som kommit till Sverige för bara några år sedan som talar fantastisk svenska. Detta kan liknas vid att spela trumpet, piano eller något annat instrument. Vissa människor är musikaliska och kommer ganska enkelt att bli överraskande bra på instrumentet, för oss andra kräver det förståelse och övning. Som invandrare, flykting eller utlänning är utmaningen i att tala det svenska språket likställt med att du skulle tvingas spela trumpet inför publik utan att behärska det. Om du bara fått öva innan med hjälp av en lärare så hade det känts bättre men nu vet du att alla kommer att tycka att du är dålig på det.

Stärk självbilden med språkträning

Vårt koncept och vår metodik har inte som mål att alla som kommer till Sverige ska tala perfekt svenska, det kommer inte att fungera eftersom det är baserat på både talang, ålder, vilken språkfamilj du härstammar ifrån med mera. Däremot så vill vi stärka invandrare och flyktingars självförtroende att börja, att försöka härma och prata svenska, att härma det vi kallar svenska utan att det känns genant eller obehagligt.

Självbildarna är ett socialentreprenörsinitiativ men grundtanken är att se invandring, flyktingströmmen och olikheterna som en ny ekonomi, en fantastisk möjlighet.

Självbildarna – uttalsträning för invandrare 2016

2016 grundades bolaget Självbildarna och de första utbildningarna, uttalsträning för invandrare, genomfördes redan hösten 2015. Vi arbetar med talpedagoger, logonomer och logopeder för att genomföra uttalsträning i svenska/uttalsträning för invandrare.

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill boka en utbildning.